(+420) 728 721 308

Homix

Search More

Zemědělské pozemky, 6610 m2, Valkeřice, Malý Šachov106,000 Kč

Insolvenční správce nabízí k prodeji soubor následujících pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny zejména jako orná půda a trvalý travní porost:

spoluvlastnický podíl 1/18 na pozemcích parc. č. 2059/5; 2059/6; 2059/10; 2059/14; 2065/3; 2118/12; 2127/72 zapsaných na LV č. 164 pro k.ú. Malý Šachov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,

spoluvlastnický podíl 1/18 na pozemcích parc. č. 1126/6; 1172/4; 1173/1; 1173/4; 1178/1 zapsáných na LV č. 423 pro k.ú. Valkeřice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,

spoluvlastnický podíl 1/18 na pozemku parc. č. 1180/3 zapsáném na LV č. 459 pro k.ú. Valkeřice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.

Celková rozloha nabízeného podílu na pozemcích činí 6610 m2.

Prodej bude realizován nejvyšší nabídce v rámci výběrového řízení tzv. „obálkovou metodou“, s termínem pro podávání nabídek 4.5.2022. Nabídkový list k vyplnění pro účast ve VŘ a další dokumenty a informace
zájemci obdrží na základě své žádosti adresované RK, případně je nabídkový list k nahlédnutí v
insolvenčním rejstříku v rámci řízení spis. zn. KSUL 70 INS 8855/2021. Podmínkou pro účast ve
výběrovém řízení je složení kauce ve výši 15.000 Kč na účet majetkové podstaty. Prohlídky budou
realizovány po domluvě s RK.

Základní údaje
  • Stav nemovitosti: Na prodej
  • Plocha: 6610m2
  • Vloženo: 01.04.2022

Kontakt na makléře

Aleš Niederle
Aleš Niederle
  • Telefon: +420728721308
  • Email: niederle@homix.cz